ПРВИТЕ ECOMMERCE AWARDS - ИЗБОР НА НАЈДОБРИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА Е-ТРГОВИЈА!

Прогласени најдобрите во
македонската е-трговија за 2021

Победници
Апликации до 12.01
ОБЈАВУВАЊЕ НА НОМИНИРАНИ 21.01
Гласање од публика од 21.01 до 10.02
ПРОГЛАСУВAЊЕ март